Aansprakelijk stellen bij letsel en stappenplan

Wanneer u schade hebt opgelopen door derden en u wilt uw schade claimen bij de tegenpartij dan is het belangrijk om deze aansprakelijk te stellen bij letsel Onderstaand vindt u een overzicht van de stappen die u dient te ondernemen voor het aansprakelijk stellen bij letsel en het claimen van schade. Zorg dat u zoveel mogelijk informatie verzamelt over de tegenpartij.

Aansprakelijk stellen bij letsel of letselschadeStappenplan

 1. Noteer naam en adresgegevens van de veroorzaker van het letsel.
  Maak indien mogelijk foto’s van de situatie en noteer ook de gegevens van eventuele getuigen. (In het geval van een aanrijding waarbij de tegenpartij onbekend is kan een claim bij het Waarborgfonds worden neergelegd.)
 2. Neem contact op met uw verzekeraar
  Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft zal uw verzekeraar de schade op de tegenpartij proberen te verhalen. Dit hoeft u zelf dan niet te doen.
 3. Stel de tegenpartij aansprakelijk
  Het aansprakelijk stellen bij letsel van de tegenpartij dient middels een aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt, en wel zo snel mogelijk na het ongeval/ongeluk.
  In dit schrijven moet duidelijk worden aangegeven wat er is gebeurd en welke fouten door de tegenpartij zijn gemaakt. Ook dient de omvang van de schade te worden aangegeven.
  Wanneer er sprake is van getuigen is het zaak getuigenverklaringen mee te sturen.
  De eisende partij dient namelijk aan te tonen waarom de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade.
 4. Erkenning aansprakelijkheid
  Nadat u de tegenpartij aansprakelijk heeft gesteld zal door de verzekeraar van deze partij kenbaar worden gemaakt of deze de aansprakelijkheid erkent.
  De volgende opties zijn mogelijk:
 • De verzekeraar van de tegenpartij erkent aansprakelijkheid en keert een schadevergoeding uit.
 • De verzekeraar van de tegenpartij wijst aansprakelijkheid af en keert geen schadevergoeding uit.
  De geleden schade is voor eigen rekening.
 • Er blijkt sprake van ‘gedeelde aansprakelijkheid’ te zijn, met andere woorden: beide partijen worden aansprakelijk gesteld.
  In dit geval betalen beide partijen ofwel hun eigen schade ofwel wordt een schulddeling voorgesteld.

Vaststelling aansprakelijkheid

Het vaststellen van de aansprakelijkheid kan een langdurig traject zijn. Met name bij een grote omvang van de schade kan erkenning van het aansprakelijk stellen bij letsel zeer moeizaam verlopen. Mocht u het niet eens zijn met de standpunten van de tegenpartij dan kunt u een klacht indienen of eventueel naar de rechter stappen. Wanneer u geen rechtsbijstandverzekering heeft dient u zich echter wel te realiseren dat een rechtsgang een kostbaar traject kan zijn.

 1. Vaststellen van de omvang van de schade
  Wanneer de aansprakelijkheid voor de letselschade vast staat kan er een schadeclaim ingediend worden. In deze claim dient niet alleen alle opgelopen schade, maar ook de nog te verwachten kostenposten te worden vermeld. Ook de kosten van de door u ingeschakelde advocaat worden in het overzicht meegenomen.
  Schakel eventueel een expert in om een indicatie van de schade te geven en overleg met de verzekering van de tegenpartij of een expertise noodzakelijk is.
 2. Uitkering van de schadevergoeding
  Na erkenning van het aansprakelijk stellen bij letsel en vaststelling van de omvang van de schade wordt een schadevergoeding uitgekeerd. De hoogte van deze uitkering is mede afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid die door de verzekeraar wordt erkend. Wanneer de aansprakelijkheid volledig wordt erkend zal de volledige schade worden vergoed.
  Wanneer er echter gedeeltelijk sprake is van ‘eigen schuld’ zal door de verzekeraar van de tegenpartij een overeenkomstig deel van de schade worden vergoed.

Voorwaarden

Om de tegenpartij aansprakelijk te kunnen stellen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Er dient bewijs te zijn dat het ongeval aan de tegenpartij te wijten is
 • Er dient bewijs te zijn dat er sprake is van schade en de omvang van de schade
 • Er dient bewijs te zijn voor een causaal verband tussen het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Het is ook mogelijk dat een gedeelte van de schuld bij het slachtoffer zelf ligt. In dit geval kan dit leiden tot medeaansprakelijkheid voor het ongeval.

Om in aanmerking voor schadevergoeding te komen dient u de veroorzaker van het ongeval in een aangetekend schrijven kenbaar te maken dat u deze verantwoordelijk houdt voor uw letselschade. U stelt hierin de tegenpartij officieel op de hoogte van de gebeurtenissen en maakt kenbaar dat u ten gevolge hiervan letselschade lijdt. Stuurt u tevens een overzicht van uw schadeposten en schriftelijke bewijzen mee. Geef ook aan binnen welke termijn de tegenpartij dient te reageren.

Brief-voorbeeld van een aansprakelijkstelling:

Naam slachtoffer
Adres slachtoffer
Postcode en woonplaats slachtoffer

Datum, woonplaats

Naam tegenpartij
Adres tegenpartij
Postcode woonplaats tegenpartij

Betreft: Aansprakelijk stellen letselschade
Geachte heer/mevrouw ACHTERNAAM TEGENPARTIJ,

Naar aanleiding van het ongeval/schadeveroorzakend voorval van DATUM zend ik u deze brief.
U heeft op DATUM een onrechtmatige daad gepleegd waardoor ik schade heb geleden (en nog lijdt) waarvan de omvang thans nog niet (geheel) vaststaat.
De onrechtmatige daad is gelegen in het navolgende:
GEBEURTENIS, VOORVAL NOEMEN MET EVENTUELE GETUIGEN
Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden (en nog te lijden) schade.
Wellicht bent u verzekerd voor de gevolgen van uw onrechtmatige daad en in dat geval adviseer ik u om per omgaande uw verzekeraar te informeren. Als ik binnen XX dagen na DATUM BRIEFHOOFD door u niet wordt geïnformeerd wie uw verzekeraar is, met vermelding van adres en telefoonnummer en welke afdeling of persoon deze schadekwestie in behandeling heeft genomen, ga ik er van uit dat u zelf de schade zal vergoeden. De vervolgcorrespondentie zal dan aan u gezonden worden.
Teneinde er zeker van te zijn dat deze aansprakelijkheidstelling u bereikt zend ik u deze brief per aangetekende post.
In dit stadium reserveer ik ten behoeve van mijzelf nadrukkelijk alle rechten.

Hoogachtend,

HANDTEKENING

 

Doel aansprakelijkstelling

Het doel van een aansprakelijkstelling is de veroorzaker van uw letselschade aansprakelijk te stellen en hierdoor herstel of compensatie voor de geleden schade te verkrijgen. Ook kan er van een aansprakelijkheidstelling een gedragscorrigerende werking uitgaan. Daarnaast kan het aansprakelijkheidsrecht een vorm van genoegdoening geven: een erkenning voor de geleden schade.
Aansprakelijk stellen bij letsel of letselschade
4.5 (90%) 2 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten