De duur en verloop van een letselschadezaak

Een veelgehoorde vraag van letselschade slachtoffers is wat globaal de duur en verloop van een letselschadezaak is. Hier is echter geen eenduidig antwoord op te geven. Een letselschadezaak verloopt niet volgens een vastliggend traject en ook de eventueel uit te keren bedragen liggen niet vast. Elke letselschadeprocedure is maatwerk, waarbij de mate van het letsel, de gevolgen hiervan op het dagelijks leven en persoonlijke omstandigheden meegenomen worden bij de bepaling van het schadebedrag.

 

duur en verloop van een letselschadezaakLetselschade advocaat

Wanneer u door het toedoen van een ander schade heeft opgelopen dan dient de verzekeraar van deze partij uw schade te vergoeden. Dit betekent dat u tegenover een team van professionals komt te staan wiens streven het is de uit te keren vergoeding zo beperkt mogelijk te houden. De bewijslast voor wat betreft de schade ligt bij u. Daar u waarschijnlijk niet bekend zult zijn met het aansprakelijkheidsrecht en niet zult weten waar u recht op heeft, is het raadzaam een belangenbehartiger, bijvoorbeeld een letselschade advocaat, in te schakelen. Verzekeraars zijn verplicht u op de mogelijkheid te wijzen een letselschade advocaat in te schakelen. De daaraan verbonden redelijke kosten behoren te worden vergoed.

 

Gedragscode Behandeling Letselschade

Met name bij gevallen waarbij sprake is van ernstig letsel, kan de duur en verloop van een letselschadezaak ernstig vertragen en dus jaren duren. Ondanks het feit dat het Verbond van Verzekeraars middels de Gedragscode Behandeling Letselschade probeert te bewerkstelligen dat letselschadezaken soepel en zorgvuldig worden afgehandeld blijkt de praktijk vaak anders. Cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek wijzen uit dat na drie jaar 96% van de (verkeers-) letselzaken is afgerond. Vier procent van de zaken is dan nog steeds niet afgewikkeld.

 

Medische eindsituatie

De belangrijkste oorzaken voor de lange duur en verloop van een letselschadezaak zijn veelal het wachten op een medische eindsituatie en de discussies met de verzekeraar van de tegenpartij over de aansprakelijkheid. Het vaststellen van een medische eindsituatie is niet altijd evident. In het geval van een ongecompliceerde fractuur kan er met vrij grote zekerheid van worden uitgegaan dat iemand na enige maanden weer probleemloos zal kunnen functioneren. Bij zeer ernstig letsel ligt dit echter anders. Het vaststellen van de blijvende gevolgen van het letsel op de werk- en thuissituatie is een gecompliceerde zaak. Het is niet ongebruikelijk dat zelfs na twee jaar nog geen medische eindsituatie is bereikt.

 

 

Discussies over aansprakelijkheid

Niet alleen het wachten op een medische eindsituatie kan leiden tot vertragingen in de duur en verloop van een letselschadezaak, ook eindeloze discussies met de verzekeraar kunnen de voortgang van uw zaak ernstig vertragen. Zaken waarmee sommige verzekeraars een letselschadezaak proberen te rekken zijn bijvoorbeeld discussies over de aansprakelijkheid of discussies over het verband tussen het ongeval en het letsel. U komt in een slopende strijd terecht en krijgt te maken met zaken waar u weinig tot geen kennis van heeft. De verzekeraar zal met deze tactieken proberen te bewerkstelligen dat u genoegen neemt met een lagere vergoeding of wellicht helemaal afziet van een schadeclaim. Een letselschade expert kent al deze valkuilen en zal het schaderegelingstraject voor u kunnen versnellen én zorgen dat u ook werkelijk de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Hoewel iedere letselschadezaak uniek is zullen we toch proberen een algemeen beeld te schetsen van de fasen in een letselschadetraject:

 

Het algemene schaderegelingstraject

Fase 1:

De oriëntatie
Uw letselschade advocaat zal het proces opstarten, het benodigde juridische en medische bewijs verzamelen en de tegenpartij aansprakelijk stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het benaderen van getuigen, het opvragen van een politierapport, het opvragen van de rapporten van de behandelend arts. Het verzamelen van dit bewijsmateriaal dient om vast te kunnen stellen of de tegenpartij inderdaad aansprakelijk kan worden gesteld en om een indicatie van de omvang van het letsel en de schade te krijgen.

Fase 2:

De vaststelling van de aansprakelijkheid
Uw letselschade expert zal met de tegenpartij in onderhandeling gaan over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade. Er wordt gekeken naar de geleden schade en de eventuele nog te lijden toekomstige schade. Soms zal hiervoor een rechterlijke uitspraak noodzakelijk zijn. Na vaststelling van de aansprakelijkheid zal uw letselschade expert de tegenpartij verzoeken een voorschot uit te keren. De uitgekeerde voorschotten betreffen vaak de lopende kosten als de schade aan uw voertuig, ziektekosten of kosten voor (huishoudelijke) hulp.

 

Fase 3:

De vaststelling van de medische eindtoestand
Pas op het moment dat een medische eindtoestand is bereikt kan een definitieve regeling getroffen worden. Van een medische eindtoestand is sprake wanneer de behandelend arts aangeeft dat u ofwel bent hersteld, ofwel dat uw letsel of handicap niet verder zal verbeteren. De arts zal moeten vaststellen wat de blijvende gevolgen van het letsel zullen zijn. Dit kan een tijdrovend traject zijn. Bij relatief licht letsel is het mogelijk een snellere definitieve regeling te treffen.

 

Fase 4:

De eindafwikkeling
Wanneer het medisch eindrapport door beide partijen wordt geaccepteerd kan de eindafwikkeling in gang worden gezet. Bij de eindafwikkeling wordt naar de totale schade gekeken; dus niet alleen naar de schade tot op dat moment, maar ook naar de eventuele toekomstige schade ten gevolge van het letsel. In het geval van langdurig of blijvend letsel wordt met name gekeken naar de eventuele functionele invaliditeit en de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij met name zelfstandigen wordt een berekening van de inkomensschade (het verlies van verdiencapaciteit) gemaakt. Deze berekening wordt vaak door een specialist gemaakt.

 

Het berekenen van de totale schade; een complex traject.

Een aantal factoren die in de berekening mee dienen te worden genomen zijn bijvoorbeeld:

  1. tot welke leeftijd zou u hebben doorgewerkt wanneer u het ongeval niet was overkomen?
  2. wat is de invloed van het letsel op eventuele carrièrekansen?
  3. is er schade in uw pensioenopbouw ontstaan?
  4. wat is uw statistisch verwachte levensduur?

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen spreken hierin ook met elkaar af dat dit de eindsituatie is. Alleen wanneer er in de overeenkomst een specifiek voorbehoud gemaakt is kan op deze afspraken of een gedeelte van de afspraken teruggekomen worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een medische ontwikkeling die pas na enige jaren is te constateren.

 

Duur en verloop van een letselschadezaak
5 (100%) 2 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten