Uw letselschade advocaat vindt u hier!

U wilt de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft? Kiest hier voor beste letselschade advocaat bij u in de buurt.
Eenvoudige selectie van provincie, plaats en gewenste advocaat in een paar stappen.

Letselschade advocaat nodig?

Bent u slachtoffer van een verkeers– of bedrijfsongeval? Heeft u letselschade opgelopen door een misdrijf? Zijn er fouten gemaakt bij een medische ingreep? Wanneer een ander voor deze schade verantwoordelijk is heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding. Een schaderegelingstraject is echter bijzonder complex en in veel gevallen zult u tegenover een professionele tegenpartij, namelijk een verzekeringsmaatschappij, komen te staan. Daarom is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschade advocaat. Een letselschade advocaat kijkt niet alleen naar de directe gevolgen van uw ongeval, maar ook naar eventuele gevolgen op de lange termijn. Een letselschade advocaat kan u door het hele traject begeleiden en haalt voor u het maximale uit uw verzekeringsclaim. Wij helpen u alvast op weg met het overzicht van Letselschade Advocaat Nederland.

 

Wat is letselschade?

Letselschade: een veelgehoorde term, maar wat is letselschade nu eigenlijk precies? Kort gezegd kan worden gesteld dat letselschade een verzamelnaam is voor zowel lichamelijke als psychische schade die een persoon heeft opgelopen ten gevolge van het toedoen van een andere persoon. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een verkeersongeval, een medische fout, een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Letselschade kan ingrijpende gevolgen op uw leven hebben. Niet alleen in fysiek, maar ook in emotioneel opzicht. Het kan gaan om klachten van tijdelijke aard, maar ook om langdurig en mogelijk zelfs onherstelbaar letsel.

 

Letselschade uitkering

Jaarlijks krijgen ongeveer 100.000 Nederlanders te maken met letsel ten gevolge van een ongeval in bijvoorbeeld het verkeer of op het werk. Over letselschade bestaat veel onwetendheid: vaak zijn mensen niet op de hoogte van de verschillende mogelijkheden tot schadevergoeding. Het gevolg is dat slachtoffers vaak hun recht op schadevergoeding aan zich voorbij laten gaan door geen schadeclaim in te dienen. Daarom is het belangrijk te weten dat wettelijk is geregeld dat een veroorzaker van letselschade de geleden en/of nog te lijden schade dient te vergoeden aan het slachtoffer.

 

letselschade advocaatEen aantal handige tips bij letselschade:


Laat u direct na het ongeval onderzoeken door een arts
.
Er dient een diagnose door een arts te worden gesteld, én er dient aangetoond te worden dat het letsel het gevolg van het ongeval is. Geeft u de arts zo uitgebreid mogelijk aan wat de klachten zijn. Daarnaast is het verstandig vanaf de eerste dag een dagboek bij te houden waarin u bijhoudt wat de klachten zijn tegen welke ongemakken u aan loopt. Wanneer u uw klachten niet voldoende aannemelijk kunt maken is de mogelijkheid groot dat de tegenpartij zal stellen dat de klachten niet het gevolg van het ongeval zijn.

 

Stel de tegenpartij aansprakelijk/Laat de tegenpartij aansprakelijk stellen

Het is belangrijk dat de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk wordt gesteld. Dit dient door middel van een aangetekend schrijven te gebeuren. Hiermee stuit u de verjaring van uw zaak. Door het aansprakelijk stellen blijft de tegenpartij verantwoordelijk voor het ongeval.

Maak een dossier aan

Letselschadezaken zijn veelal enorm langdurige trajecten. Om te voorkomen dat zaken vergeten worden bij de schadeclaim is het belangrijk een dossier aan te maken. Verzamelt u álle documenten die te maken hebben met uw letselschadezaak in één ordner.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • foto’s van de situatie tijdens/na het ongeval
 • getuigenverklaringen
 • naam en adresgegevens van getuigen
 • eventueel proces verbaal
 • alle correspondentie die betrekking heeft op uw letselschadezaak
 • kopieën van alle door u verzonden stukken
 • afspraken met artsen

Én bijzonder belangrijk: bewaart u alle bonnetjes van kosten die u ten gevolge van het ongeval heeft gehad (dus álle kosten die u niet zou hebben gehad wanneer u het ongeval niet zou hebben gehad). Een uitgebreid overzicht van schadeposten vindt u op de pagina ‘Letselschade: wat kan ik claimen?

 

Verzoek om een voorschot

Om te voorkomen dat u tijdens het letselschadetraject in financiële problemen komt, kunt u / kan uw letselschade advocaat de tegenpartij verzoeken een voorschot op de schadevergoeding uit te keren. Een verzekeraar zou uw dossier proactief behoren te behandelen en dient een voorschot te betalen op de schadeposten waarover geen discussie bestaat.

 

Laat u informeren door een specialist

Neem contact op met een specialist (een letselschade-advocaat of letselschade-expert) en laat u voorlichten over de slagingskansen van een eventuele letselschadezaak. Wanneer blijkt dat uw zaak grote kans van slagen heeft is het verstandig deze over te dragen aan een gespecialiseerde letselschade advocaat. Hij kan u precies aangeven welke juridische en administratieve stappen genomen moeten worden om uw letselschadezaak tot een goed einde te brengen. Een letselschade advocaat houdt door zijn dagelijkse ervaring met letselschadezaken rekening met aspecten waar u niet aan zult denken. Ook zal een letselschade advocaat er voor zorgen dat u zo snel mogelijk een voorschot op uw uitkering ontvangt.

 

Het letselschadetraject in een notendop

Een letselschade advocaat, letselschade specialist, jurist, juridisch adviseur, letselschade expert of schaderegelaar?

Om te beoordelen of er sprake is van een letselschadezaak zal eerst bekeken moeten worden of er daadwerkelijk een verantwoordelijke derde partij is en of deze aansprakelijk kan worden gesteld. Om schadevergoeding te kunnen claimen is dit een vereiste. De schade zal aan de hand van alle voorhanden zijnde informatie (bijvoorbeeld politierapporten, foto’s van het ongeval, getuigenverklaringen medische dossiers, verklaringen van de verzekeringsmaatschappij en overige bewijzen) worden vastgesteld. Omdat u tegenover een verzekeringsmaatschappij zult komen te staan voor wie letselschadezaken aan de orde van de dag zijn, is het aan te raden u te laten bijstaan door een belangenbehartiger. Houdt u er bij uw keuze voor een belangenbehartiger echter wel rekening mee dat er weliswaar vele soorten letselschade experts zijn, maar dat alleen een letselschade advocaat een procedure bij de rechtbank mag voeren.

 

De keuze voor een letselschade advocaat

Bij letselschadezaken is het van het grootste belang snel actie te ondernemen. Wanneer u een letselschade advocaat in de arm wilt nemen is het dan ook zaak dit snel te doen. Om u ervan te verzekeren dat u de beste advocaat voor uw letselschadezaak kiest adviseren wij u enige letselschade advocaten met elkaar te vergelijken. Bij veelal de meeste advocaten is een eerste kennismakingsgesprek gratis. Maak een afspraak bij verschillende advocaten en laat u voorlichten over uw zaak. Zorg dat u ervoor dat u voor het gesprek precies weet wat u wilt vragen. Een handig hulpmiddel hierbij is het volgende lijstje:

 • Bent u aangesloten bij een beroepsorganisatie?
 • Hoeveel jaar ervaring heeft u als letselschade advocaat?
 • En hoeveel jaar specifiek in de de letselschade advocatuur?
 • Is het rechtsgebied van mijn zaak een specialisatie van u?
 • Hoeveel soortgelijke zaken behandelt u gemiddeld jaarlijks?
 • Hoeveel van deze zaken waren succesvol?
 • Kunt u een inschatting geven van de slagingskans van mijn zaak?
 • Wat is uw uurtarief of honorarium?
 • Kunt u een inschatting geven van het aantal uren dat u aan mijn zaak zult moeten besteden?
 • Wie gaat mijn zaak behandelen, uzelf of een collega/medewerker van uw kantoor?

 

Niet alleen de ervaring en deskundigheid van de advocaat is belangrijk, maar ook of u op een voor u prettige manier met hem kunt communiceren. Een letselschade procedure brengt vaak veel emoties met zich mee en kan jaren duren, dus het is van groot belang dat u te maken heeft met een persoon waarbij u zich op uw gemak voelt. Laat dus altijd ook uw gevoel meewegen in uw keuze voor een letselschade advocaat.

 

De kosten van een letselschadezaak

De kosten van een letselschadezaak kunnen hoog oplopen. De tarieven van letselschade advocaten liggen hoog en letselschadeprocedures zijn vaak langdurige trajecten. Naast eventuele kosten voor een advocaat dient u ook rekening te houden met kosten voor het opvragen van medische informatie en voor de medisch adviseur. Daarnaast is het mogelijk dat u andere experts als een medisch deskundige, een arbeidsdeskundige, of een accountant moet inschakelen. Wanneer u gaat procederen moet u rekening houden met griffierechten. Indien u uw zaak wint zijn alle kosten voor rekening van de tegenpartij. Wanneer u verliest zijn deze voor uw rekening. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekeraar of kunt u gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Wat kunt u claimen?

Grofweg gezegd kunt u alle kosten en schade claimen die u ten gevolge van het ongeval heeft gehad of in de toekomst nog zult krijgen. Dit kan zowel materiële als immateriële schade betreffen. Een goede letselschade advocaat kan u helpen álle kosten op de verantwoordelijke partij te verhalen.

 

Soorten Letselschade, ongevallen en letsel

Letselschade kan grofweg in de volgende categorieën onderverdeeld worden:

 

 • Personenschade
 • Overlijdensschade
 • Letselschade
 • Affectieschade
 • Shockschade

Binnen de diverse soorten ongevallen kunnen we grofweg een onderverdeling maken in de volgende categorieën:

 

Een overzicht van de meest voorkomende soorten letselschade, onderverdeeld in alfabetische volgorde

 

A

 • Aangezichtsletsel
 • Affectieschade
 • Amputatie
 • Armletsel
 • Asbestkanker

B

 • Beenletsel
 • Bekkenletsel
 • Beroepsziekte
 • Borstkasletsel
 • Botbreuken
 • Brandwonden
 • Buikletsel
 • Burn-out

C

 • Carpaal Tunnel Syndroom
 • Cognitief letsel
 • Coma
 • Cosmetisch letsel

D

 • Dwarslaesie
 • Dystrofie

E

 • Emotioneel letsel
 • Enkelletsel

G

 • Gebitsletsel
 • Gehoorschade
 • Gelaatsverwondingen
 • Gewrichtsletsel

H

 • Handletsel
 • Halsletsel
 • Hersenletsel
 • Hernia
 • Heupletsel
 • Hoofdletsel
 • Huidletsel

I

 • Inwendig letsel

K

 • Kaakletsel
 • Knieletsel
 • Kruisbandletsel

L

 • Littekens
 • Longschade

M

 • Meniscusletsel
 • Miskraam

N

 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Nekletsel
 • Neusletsel

O

P

 • Polsletsel
 • Posttraumatische dystrofie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Psychisch letsel

R

 • RSI (Repetitive Strain Injury)
 • Rugletsel

S

 • Schotwonden
 • Schouderletsel
 • Shockschade
 • Spierletsel
 • Spraakstoornis
 • Stralingsletsel

V

W

Z

 • Zenuwletsel
 • Zintuigschade
Noord Holland
Alkmaar

Comans Diesfeldt, Stationsweg 36
Copini, Robijnstraat 36
De Vries Meijer, Robijnstraat 36
Klungers, Robijnstraat 36

 

Amsterdam

Alberts, Prins Hendrikkade 162H
Beer, Weteringschans 85-87
Beydals, Bijlmerplein 322
Boer, Spaklerweg 4
Bouman, Keizersgracht 477b
Bringmann, Bachstraat 15
Collignon Smit, Strawinskylaan 3051
Dammingh, Emmastraat 22
de Heiden, Panamalaan 3N
Degenaar Kuijpers, Weteringschans 85-87
Dekker, Weteringschans 85-87
Endedijk, Herengracht 466
Gouweloos, Veemkade 374
Haase, Herengracht 466
Hartman, Weteringschans 85-87
Hulsbergen, Strawinskylaan 2001
Joosten, Emmastraat 22
Kaouass, Oostenburgervoorstraat 90
Kersting, Meeuwenlaan 327
Kruijswijk Jansen, Haarlemmerweg 333
Lauxtermann, Pilotenstraat 45
Mewa, Weteringschans 85-87
Nuijens, Keizersgracht 477B
Oskam, Haarlemmerweg 333
Oudolf, P.C.Hooftstraat 5-11
Reijnders, Herengracht 124-128
Schijns, Weteringschans 85-87
Top, Prinsengracht 1103
Toxopeus, Emmastraat 22
Van de Laar, Weteringschans 85-87
Van der Burgt, Egelantiersgracht 42B
Van Dijk, Haarlemmerweg 333
Van Vliet, Nijenburg 73
Van Wijngaarden, Bachstraat 15
Van, Weteringschans 85-87
Verhoeven, Emmastraat 22
Versteegh Leenstra, Klaprozenweg 75B
Visser, Prinsengracht 1103
Volker, Pilotenstraat 45
Wijnakker, Weteringschans 85-87
Willenborg, Koningslaan 35
Zwagerman, Weteringschans 85-87

 

Bussum

De Haan, Albrechtlaan 1

 

Haarlem

Goppel, Wilhelminastraat 57
Kluivers, Kenaupark 24
Lubbers, Wilhelminastraat 57
Sol, Gedempte Oude Gracht 60
Van der Weijden, Wilhelminastraat 38/1
Van Wassenaer, Kleine Houtweg 109
Wernik, Gedempte Oude Gracht 60
Wolf, Gedempte Oude Gracht 35
Wytema, Kleine Houtweg 109

 

Heerhugowaard

Laseur, Postbus 1119
Van Dolder, Bevelandseweg 66c

 

Hilversum

Van Hout, Oude Enghweg 16

 

Hoorn

Bosch, Breed 28

 

Hoofddorp

Vermaase, Burg. Pabstlaan 10-E3

 

Laren

Vlasman, Krommepad 5H

 

Muiderberg

Van der Winden, Echolaan 6a

 

Velsen Zuid

Baljet, Velserbeek 1

 

Weesp

Stoel, Nieuwstraat 32

Zuid Holland
Alphen a/d Rijn

Hilhorst, Europalaan 16
Nijman, Wilhelminalaan 12
Snijder, Europalaan 16
Van Dorp, Wilhelminalaan 12
Van Tol, Wilhelminalaan 12

 

Brielle

Elmers, Kaaistraat 1-3

 

Capelle aan den IJssel

Solstad, Hollandsch Diep 69

 

Honselersdijk

Bosch, Dijkweg 125a

 

Den Haag

Baas, Nassauplein 36
Breitschaft, Sweelinckplein 1
Brons, Jan van Nassaustraat 55
Bruidegom, Schenkkade 65
De Jong, Jan van Nassaustraat 55
De Witte, Reinkenstraat 47
Fuchs, Jan van Nassaustraat 55
Jongens, Bezuidenhoutseweg 57
Konig Vos, Schenkkade 65
Lems, Aegonplein 50
Looten, Waalsdorperweg 115
Phoelich Pontier, Schenkkade 65
Schoemaker, Koninginnegracht 8
Visser, Jan van Nassaustraat 55
Wellen, Groot Hertoginnelaan 39

 

Dordrecht

Eskes, Vijverweg 10

 

Hellevoetsluis

Thie, Oostkade 34

 

Leiden

Ladrak, Schipholweg 100
Van Weering, Rapenburg 83

 

Oegstgeest

Bocxe, Geversstraat 42
Schummer, Geverstraat 42

 

Rotterdam

Baggerman Scherpenisse, Posthoornstr. 21
Boer, Heemraadssingel 157
Bouman, Prins Alexanderplein 30
Carels, Straatweg 177
Cieremans, Wijnhaven 3 V
De Haan, Weena 290
Echter, Heemraadssingel 157
Eijkelenboom, Schouwburgplein 30-34
Hendriks v Vugt, Lichtenauerlaan 102-120
Hovinga, Grindweg 82-88
Janson, Beursplein 37
Knijp, Schouwburgplein 30-34
Langstraat, Heemraadssingel 157
Lebbing, Weena 355
Meijer, Posthoornstraat 21
Oskam, Meent 94
Rous, Postbus 1488
Spruit, Schouwburgplein 30-34
Tromp, Beursplein 37
Van Dam, Wilhelminakade 143
Van der Kolk, Meent 94
Van der Wouden, Westersingel 48
Van Rooijen, Proveniersplein 4
Vandervoodt, Heemraadssingel 285
Wildeboer, Blaak 40

 

Voorburg

De Lange, Zwartelaan 30
Gruben, Zwartelaan 30
Streefkerk, Zwartelaan 30

Utrecht
Amersfoort

Bastiaans, Hogeweg 205
De Groot, Hogeweg 205
De Lang, Hogeweg 205
De Witte, Hogeweg 205
Keizer, Hogeweg 205
Marijnissen Smit, Hogeweg 205
Meelker, Zonnehof 31-35
Roth, Hogeweg 205
Schep, Spacelab 18
Spetter, Zandbergenlaan 10

 

Hilversum

Van Hout, Oude Enghweg 16

 

Nieuwegein

Sturkenboom, Schouwstede 1B

 

Utrecht

Adank, Groenmarktstraat 20
Boer, Maliebaan 50 b
Boulogne, Raiffeisenlaan 45A
Cornelis, Goeman Borgesiuslaan 77
de Graaff-Bosch, Servaasbolwerk 14
de Ridder, Euclideslaan 8
de Waard, Maliebaan 123
Dennekamp, Gloriantdreef 4
Dolderman, Van Asch van Wijckskade 31
Drenth, Maliesingel 22
Klein Gunnewiek, Archimedeslaan 61
Koeleman, Maliebaan 50b
Kubatsch, Newtonlaan 53
Meyst-Michels, Archimedeslaan 61
Nunes, Euclideslaan 8
Odijk, Croeselaan 1
Polak, Croeselaan 1
Pouls, Stadhouderslaan 49
Sijbrandij, Maliebaan 123
Sjoer, Goeman Borgesiuslaan 77
van Ommen, Maliebaan 50 b
van Ravenhorst, Servaasbolwerk 14
van Scherpenzeel, Maliebaan 123
Zandijk, Maliebaan 41
Zwartjens, Euclideslaan 8

 
Veenendaal

Blok, Nieuweweg 40-42
Ponjee Scheurwater, Kerkewijk 20
Van Dommelen, Nieuweweg 40-42

Flevoland
Almere

Boendermaker, Radioweg 2

Lelystad

Eerdmans, Weerribben 63

Friesland
Drachten

Wymenga Kooistra, Zuiderhogeweg 9

 
Leeuwarden

Greven, Julianapark 1
Keuning, Julianapark 1

 
Zwaag

Brugman, De Factorij 33
Hoorenman, Unjerpad 7

Groningen
Groningen

Abeln, Zuiderpark 12
De Vries, Stedumermaar 10
Pasma, Zuiderpark 12
Poortman de Boer, Ubbo Emmiussingel 8
Van Balen, Aweg 19
Van der Molen, Ossenmarkt 7
Vorsselman, Paterswoldseweg 804
Yspeert, Helperpark 302

Drenthe
Emmen

De Vos, Hoenderkamp 20

 

Hoogeveen

Le Poole, Schutstraat 120
Schuurmans, Van Limburg Stirumstraat 250
Stiekema, Van Limburg Stirumstraat 250

 

Zuidwolde

Jagersma, Spiekampenweg 4
Weening Bootsma, Spiekampenweg 4
Wolthers, Spiekampenweg 4
Zwols , Spiekampenweg 4

Overijssel
Almelo

Dorenbosch, Wierdensestraat 39A
Takkenberg, Wierdensestraat 39C
Wijnhoff Schuiterd, Wierdensestraat 39C

 

Deventer

Ellenbroek, Hoge Rij 11
Holthuis, Zutphenseweg 31
Leerink, Zutphenseweg 31
Tas, Lindenstraat 13A

 

Enschede

Andriol, Hengelosestraat 571
Assink, Hengelosestraat 571
Camps, Hengelosestraat 559
Drosten, M.H. Tromplaan 33-35
Kalma, M. H. Tromplaan 47
Morsink, Piet Heinstraat 1
Oude Middendorp, Oldenzaalsesstr. 274
Stals, Hengelosestraat 559
Van Assen, Ohman Es 6

 

Hengelo

Holtkamp, Jan Tinbergenstraat 220
Ten Brinke, Jan Tinbergenstraat 220

 

Zwolle

Bodamer, Schrevenweg 5
Bos van den Berg, Burg. Roelenweg 11
Jeekel, Schrevenweg 5
Van der Kolk, Burg. Van Roijensingel 2
Veldhuysen, Govert Flinckstraat 1

Gelderland
Apeldoorn

Baggerman, Mariannalaan 21
Buikes, Prins Willem Alexanderlaan 415
Ruesink, Mariannalaan 21
Schoonen, Laan van Malkenschoten 20
Spronck, Vosselmanstraat 260

 

Arnhem

Bige, Cronjestraat 8
Bolt, Velperweg 10
Borghans, Weerdjesstraat 70
Ceulen, Velperweg 10
Hijink, Onderlangs 1
Korkmaz, Sickeszplein 1
Kragt, Velperweg 1
Peters, Izaak Evertslaan 1
Tubbergen, Sweerts de Landasstraat 42
Van der Burg, Velperweg 10 Rijnstede
Van Sloun, Velperweg 1
Werker, Velperweg 1

 

Culemborg

Sturkenboom, Belle van Zuylenlaan 7

 

Doetinchem

Kool, Keppelseweg 4
Van Kreij, Koopmanslaan 4

 

Ermelo

Mollema de Jong, Lijsterlaan 15

 

Harderwijk

Van der Linden, Stephensonstraat 39

 

Heerde

Van Schoonhoven, Molenweg 40

 

Laag Keppel

Rittersma, Hummeloseweg 6

 

Nijmegen

Mulder, Oranjesingel 53-57
Sindram, Bijleveldsingel 32
Smits, Oranjesingel 53-55
Van Waterschoot, St. Annastraat 125-127
Vermeulen, Hatertseweg 3

 

Wageningen

Van Engelen, Generaal Foulkesweg 55

 

Wehl

Schrover, Broekhuizerstraat 8

 

Zutphen

Hoogbergen, IJsselkade 18
Stam, Halterstraat 10E

Noord Brabant
Bergen op Zoom

Schuchmann Mooijman, Stationsstraat 26

 

Breda

Aarts, Valkenierslaan 197A
Beljaars, Julianalaan 1
Hanssen, Julianalaan 1
Taminiau, J. de Grezlaan 20
Van den Heuvel, Liesbosstraat 43-45
Vermeeren, Willemstraat 6
Voorvaart, Van Coothplein 18

 

Boxtel

De Koning Witte, Parkweg 12

 

Den Bosch

Brens Hinthamereinde 73 A
Mulders Koninginnenlaan 32-36
Munten Koninginnenlaan 32-36
Wijsman v. Veen Koninginnenlaan 32-36

 

Dongen

Swagemakers, Tuin 22

 

Eindhoven

Boon, Nachtegaallaan 10-12
David, Beukenlaan 46
Gersjes, Bilderdijklaan 13
Hegge, Noord Brabantlaan 265
Hulstein, Beukenlaan 46
Leemhuis, Nachtegaallaan 10-12
Schakenraad, Nachtegaallaan 10-12
Stappaerts, Vondellaan 12
Stroetinga, Beukenlaan 46
V.d. Bogaard, Nachtegaallaan 10-12
V.d. Muyzenberg v. Z, Vondellaan 12
Van Schaik, Noord Brabantlaan 265
Verberne, Beukenlaan 46

 

Etten-Leur

Broeders, Bredaseweg 161
Renshoff, Bredaseweg 161
Van Benthem, Bredaseweg 161

 

Helmond

V.d. Westerlo, Kanaaldijk N.W. 89-91

 

Tilburg

Baetens, Spoorlaan 410
Cremers, Enschotsestraat 325
Kamp, Dr. Hub van Doorneweg 179
Milo, Ringbaan West 195-197
Van Berkel, Bredaseweg 257
Van Bruggen, Heuvelring 41
Van Dam, Spoorlaan 410
Van Schaick, Willem II straat 29a

 

Waalwijk

Gerrits, Grotestraat 146

 

Werkendam

Bieshaar, Hulsenboschstraat 5d

Limburg
Gulpen

Ruiter, Rijksweg 73
Simons, Rijksweg 73

 

Heerlen

Bedaux, Valkenburgerweg 54
Leclercq Hamers, Molenberglaan 125
Lie, Kerkraderweg 19

 

Hulsberg

Breij, Membredehof 1

 

Kerkrade

Pennino, Schaesbergerstraat 16

 

Maastricht

Spauwen, Rechtstraat 34
Van der Heijden, Parkweg 28
Zeijen Slechtriem, Rechtstraat 34

 

Margraten

Hartmans, Burg. Ronckersplein 2

 

Roermond

Beckx, Jagerstraat 10
Delescen, Andersonweg 10
Dohmen, Minderbroederssingel 42
Tijssen, Minderbroederssingel 42

 

Valkenburg aan de geul

Linders, Nieuweweg 8

 

Venlo

Caudri, Noorderpoort 7
Schyns, Guliksebaan 3b
Van Haren, St. Martinusstraat 5

 

Venray

Pelckmans, Patersstraat 15-17
Ten Brummelhuis, Patersstraat 15-17
Van Dok, Patersstraat 15-17
Verkuijlen, Patersstraat 15-17
Vos, Patersstraat 15-17

Zeeland
Goes

Janssen, Frans den Hollanderlaan 25
Van den Dries, Frans den Hollanderlaan 25

 

Middelburg

Minekus, Korte Geere 14
Quist van Zanten, Kousteensedijk 3
Struijk, Buitenruststraat 14

 

Oud Beijerland

Heidema, West-Voorstraat 1
Pors, West-Voorstraat 1
Quispel Kooy, West-Voorstraat 1

 

Terneuzen

Binkhorst, Axelsestraat 2A

De beste letselschade advocaat bij u in de buurt
5 (100%) 3 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten