Ernstige letselschade of overlijden ten gevolge van kankerverwekkende stoffen op de werkplek

Letselschade door kankerverwekkende stoffen op werkplek

Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Vaak wordt de oorzaak gezocht in slechte leefgewoonten van de slachtoffers en wordt geen relatie met de werkomstandigheden gelegd. Toch wijzen onderzoeken uit dat jaarlijks ruim 3.500 mensen in Nederland overlijden doordat zij in aanraking komen met kankerverwekkende stoffen op de werkplek, dit valt natuurlijk onder de noemer bedrijfsongevallen. Van de nieuwe kankergevallen bij mannen is ongeveer 8% en bij vrouwen ongeveer 2% werkgerelateerd. Een schrikwekkend aantal: 3.500. Vooral wanneer deze cijfers afgezet worden tegen het aantal doden in het verkeer en door criminaliteit: ongeveer 570 doden door verkeersongevallen en 144 doden door moord of doodslag.

 

Meest voorkomende kankersoorten en werkgerelateerde oorzaken

Blaaskanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • oplosmiddelen
 • aromatische amines
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (o.a. in dieselrook)

 

Leukemie en lymfeklierkanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • benzeen
 • formaldehyde
 • radioactieve straling
 • chloorhoudende oplosmiddelen
 • niet-arseen houdende insecticiden
 • ethyleenoxide
 • butadiëen

 

Huidkanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • UV-zonlicht en/of andere straling
 • teerproducten
 • oplosmiddelen
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen

 

Longkanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • asbest
 • zware metalen
 • straling
 • lasrook
 • kristallijn silica
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen

 

Pleura/mesothelioom

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • asbest

 

Borstkanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • ploegendienst
 • hormoonverstoorders
 • oplosmiddelen
 • weekmakers

 

Neus- en bijholtekanker

Kankerverwekkende stoffen en/of oorzaken:

 • houtstof
 • leerstof
 • nikkel
 • isopropylalcohol

 

Dieselmotorenemissie (DME)

Nieuwe onderzoeken wijzen uit dat het werken in dieselrook nog schadelijker is dan lang werd gedacht. Het veelvuldig werken in grote hoeveelheden dieselrook leidt tot zeven doden extra per honderd werknemers.
Ongeveel 600.000 mensen werken met grote regelmaat in dieselmotorenemissie. Deze dieselmotorenemissie wordt gevormd bij de verbranding van dieselolie in dieselmotoren. DME bestaat uit een mengsel van de diverse producten die ontstaan bij verbranding van diesel. Het bestaat uit dieselroetdeeltjes, koolmonoxide, zwaveloxide en (aromatische) koolwaterstoffen. De mate waarin de schadelijke stoffen ontstaan is onder meer afhankelijk van de samenstelling van de dieselolie en de condities waaronder de verbranding plaats vindt. Hoewel de nieuwe dieselmotoren er op zijn gericht om de uitstoot van schadelijke DME te verminderen is het nog steeds niet gelukt een schone, onschadelijke dieselmotor te ontwikkelen. De door de verbrandings- en condensatieprocessen gevormde deeltjes zijn zeer klein. De benaming fijnstof wordt dan ook wel gebruikt. De stof komt bij inademing in luchtwegen en longen terecht. DME staat op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen en wordt in verband gebracht met long- en blaaskanker. Zeker 800.000 Nederlandse werknemers worden blootgesteld aan DME. Toch zijn er nog geen wettelijke grenswaarden vastgesteld voor DME: nog steeds is de werkgever verplicht een (zo laag mogelijke) grenswaarde vast te stellen.

 

Wettelijke verplichtingen werkgever

Voor het werken met kankerverwekkende stoffen zijn wettelijke eisen in het leven geroepen. Voor enige van deze stoffen zijn bepalingen opgenomen die gebruik volledig verbieden of voor bepaalde toepassingen uitsluiten. Een werkgever dient ten behoeve van de risico-inventarisatie en -evaluatie blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen.
Enige specifieke eisen voor toepassingen van kankerverwekkende stoffen:

 • het gebruiken van de kankerverwekkende stof of het toepassen van een kankerverwekkend proces is noodzakelijk
 • vervanging van de stof of het proces is technisch niet uitvoerbaar
 • een overzicht van de hoeveelheid kankerverwekkende stof die jaarlijks gebruikt of geproduceerd wordt en of aanwezig is
 • het aantal malen dat een kankerverwekkend proces wordt toegepast
 • de aard van het werk waarbij met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt
 • de aard van het werk waarbij een kankerverwekkend proces wordt toegepast
 • het aantal betrokken werknemers en registratie van deze werknemers
 • een overzicht van de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt
 • een register van werknemers die blootgesteld zijn geraakt aan de kankerverwekkende stoffen of de stoffen die zijn vrijgekomen bij een kankerverwekkend proces (ook de hoogte van de blootstelling).

 

Arbeidshygiënische strategie

De werknemer is verplicht om de arbeids-hygiënische strategie te volgen, het stappenplan om blootstelling te verlagen. De maatregelen dienen op een zo hoog mogelijk niveau te worden genomen. Slechts wanneer een maatregel om technische redenen niet uitvoerbaar is mag worden gekozen voor een maatregel van een niveau lager. Economische gronden zijn niet toegestaan als reden voor een keuze voor een maatregel van een lager niveau.

Simpel gezegd dient een werkgever dus bij voorkeur te kiezen voor niet kankerverwekkende stoffen of niet kankerverwekkende processen. Wanneer dit niet mogelijk is dan dient voor een gesloten systeem te worden gekozen. Voor een lager niveau mag pas worden gekozen wanneer dit technisch niet anders mogelijk is. In dat geval dienen zoveel mogelijk beschermingsmaatregelen genomen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ventilatie, het scheiden van de mens en de bronnen. Toch mag dit gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen geen blijvende oplossing zijn: dit mag niet langer duren dan echt noodzakelijk. Doorlopend moet worden blijven onderzocht hoe maatregelen uit een hoger niveau toegepast kunnen worden.
Voor eventuele calamiteiten is het van belang procedures gereed te hebben.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven gelden speciale regels. De werkgever dient ervoor te zorgen dat het werk geen gevaar voor deze vrouwen oplevert. Ook mag er geen nadelige beïnvloeding op de zwangerschap of borstvoeding plaats vinden. Mocht dit door de aard van het werk niet mogelijk zijn dan dient de werkgever te zorgen voor (tijdelijk) vervangend werk. Is dit niet mogelijk dan kan de werkneemster tijdelijk worden vrijgesteld van haar werk.

 

Letselschade door kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Hoewel de arbowetgeving strenge voorzorgsmaatregelen oplegt, en deze ook controleert, zijn jaarlijks een groot aantal mensen slachtoffer van ernstige letselschade door kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Ondanks het feit dat werkgevers verantwoordelijkheid dragen voor veilige werkomstandigheden zijn beroepsziekten juridisch gezien vaak complexe zaken. In veel gevallen is het aantonen van het causale verband tussen uw aandoening en uw werk een ingewikkelde zaak. Om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft dient het aanbeveling een letselschade advocaat in te schakelen. Een goede letselschade advocaat zal uw werkgever aansprakelijk stellen, de totale schadevergoeding berekenen en uw schade claimen. Tegelijkertijd zal de letselschade advocaat alles in het werk stellen om de relatie tussen u en  uw werkgever zo optimaal mogelijk te houden.

 

Uw letselschade indicatie in enkele stappen

Snel weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?

Beantwoord onderstaande vragen en onze letselschade specialisten geven per omgaande uitsluitsel.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

1. Welk type letsel heeft u opgelopen?

2. Hoe lang geleden heeft u dit letsel opgelopen?

3. Is er een partij aansprakelijk gesteld?
JaNee

4. Zo ja, heeft deze aansprakelijkheid erkend?
JaNee

5. Is er een rechtsbijstandverzekering?
JaNee

6. Is er een belangenbehartiger?
JaNee

7. Heeft U een voorschot ontvangen?

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op uw aanvraag en worden niet voor marketing en/of andere doeleinden ingezet.

Ernstige letselschade door kankerverwekkende stoffen op de werkplek
5 (100%) 1 vote

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten