Wat zijn wij waard in letselschade termen?

Waarde menselijk lichaam in letselschade termen

Het zal u wellicht verbazen, maar op de vraag wat een menselijk lichaam in letselschade termen waard is valt onmogelijk een eenduidig antwoord te geven. Er bestaat weliswaar een concrete wijze van schadeberekening, maar geen lijst met vaste letselschadevergoedingen voor letsel aan specifieke lichaamsdelen. Bij de schadeberekening wordt namelijk niet alleen naar de omvang en de ernst van het letsel, maar ook naar de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer gekeken. Logisch, zult u misschien denken. Maar is een wijze van schadeberekening waarbij zelfs geslacht en etnische achtergrond medebepalend zijn voor het uiteindelijk uit te keren schadebedrag wel écht logisch? En eerlijk?

 

Begroten van de schade

Wanneer u door toedoen van een ander letselschade heeft geleden dan zal deze partij uw schade moeten vergoeden. Niet alleen de schade die u al hébt geleden, maar ook de nog te verwachten schade ten gevolge van het ongeval. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt uitgegaan van een situatie waarin een slachtoffer zou verkeren waarin het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Uiteraard is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat deze hypothetische situatie ook werkelijkheid zou zijn geweest, maar in principe dient alle schade die toe te rekenen valt aan het ongeval vergoed te worden door de tegenpartij.

Bij de meeste letselschadezaken is sprake van drie categorieën schadevergoeding:

  • schadevergoeding voor rechtstreekse ongevalskosten (bijvoorbeeld schade aan voertuig of andere zaken alsmede extra kosten als reiskosten naar behandelaar, etc.)
  • schadevergoeding voor kosten die veelal op langere termijn gaan spelen (bijvoorbeeld extra kosten voor huishoudelijke hulp, inkomensachteruitgang, etc.)
  • smartengeld.

Om letselschade zaken in juiste banen te leiden is de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld. In deze gedragscode staat onder meer vermeld: De schadebehandeling is mede gericht op de toekomst. Voorop staan passende oplossingen voor het slachtoffer in zijn persoonlijke en werkomgeving.

 

Persoonlijke omstandigheden

Tot zoverre het schadebegrotingstraject. Niet alleen de huidige schade, maar óók de eventuele toekomstige schade wordt vergoed. Bij de bepaling van het schadebedrag wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. Prima geregeld op deze wijze, denkt u wellicht. Maar is dit ook werkelijk het geval? Laten wij u eens twee hypothetische situaties voorleggen.

 

Situatie 1

Meryem, 9 jaar, Turks-Nederlandse afkomst wordt aangereden op een zebrapad. Ze ligt enige maanden in coma en heeft blijvend hersenletsel. De verzekeraar van de veroorzaker van het ongeluk heeft de aansprakelijkheid erkend.
De schade wordt geschat op € 70.000,-.

 

Situatie 2

Bram, 8 jaar, Nederlandse afkomst wordt aangereden op een zebrapad. Hij ligt enige maanden in coma en heeft blijvend hersenletsel. De verzekeraar van de veroorzaker van het ongeluk heeft de aansprakelijkheid erkend.
De schade wordt geschat op € 550.000,-.

Het ene slachtoffer is dus duidelijk niet het andere! Dit mag het bovenstaande voorbeeld duidelijk maken.

 

Statistieken

De hoogte van de schade-uitkering hangt af van wie het slachtoffer is. Bij een kind zal de schade door middel van hypotheses berekend moeten worden. Aanknopingspunten hierbij zijn bijvoorbeeld het (verwachte) opleidingsniveau, geslacht, etnische achtergrond en milieu. Uitgangspunt zijn statistieken die dienen te voldoen aan de volgende criteria: actualiteit, relevantie en kwaliteit. Maar in hoeverre komen deze statistieken in werkelijkheid overeen met het specifieke slachtoffer? Is het gemiddelde opleidingsniveau van migrantenkinderen van toepassing op Meryem’s geval? En zou zij inderdaad, zoals verondersteld op basis van statistieken, op haar 26e zijn getrouwd, kinderen hebben gekregen, vervolgens tien jaar niet hebben gewerkt en daarna weer part-time deel zijn gaan nemen aan het arbeidsproces?
En zou Bram, afkomstig uit een welgestelde Nederlandse familie, inderdaad zijn gaan studeren en CEO zijn geworden bij een multinational?

 

Discriminatie

Statistieken wijzen uit dat het gemiddelde opleidingsniveau van een autochtone leerling afwijkt van het niveau van een allochtone leerling. Dat de arbeidspositie van een man afwijkt van de positie van een vrouw. Dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Dit zijn enkele van de gegevens die bij de beoordeling van de uiteindelijke schadevergoeding worden meegenomen worden. Maar is dit echter ook wenselijk en correct? De cijfers in deze statistieken komen namelijk gedeeltelijk voort uit problemen in onze maatschappij, zoals bijvoorbeeld discriminatie. Vrouwen en allochtonen worden in de praktijk vaker benadeeld in het arbeidsproces: zo is het loonverschil tussen mannen en vrouwen bijna 19% en is het werkloosheidscijfer onder allochtonen hoger. Aangetoond is dat dit niet los kan worden gezien van discriminatie wegens ras en religie. Daarnaast blijkt dat naarmate de opleiding hoger is de verschillen tussen allochtonen en autochtonen steeds groter worden. Werkloze hoogopgeleide autochtonen blijken sneller aan werk te komen dan werkloze hoogopgeleide allochtonen.
Uit onderzoeken blijkt dat schade-experts mannen en vrouwen soms verschillend benaderen wanneer het gaat om onderwerpen als kinderwensen, carrière-vooruitzichten en de combinatie van zorg en werk. Vaak komt dit voort uit aannames over de stereotype rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Het gevolg van dit verschil in benadering kan leiden tot discriminatie van vrouwen met een niet volledige schadevergoeding als gevolg.

 

Stereotyperende, discriminerende karakteristieken

Het valt dan ook te bezien of het wenselijk en juist is er op basis van deze stereotyperende, discriminerende karakteristieken vanuit te gaan dat Meryem’s toekomst aanzienlijk minder succesvol zou zijn verlopen dan bij Bram het geval zou zijn geweest. Op geen enkele manier staat vast dat dit in werkelijkheid ook het geval zou zijn geweest. Is het correct om letselschade te bepalen op basis van statistische gegevens die deels voortkomen uit problemen in onze maatschappij en hiermee de slachtoffers daarvan ook nog eens te benadelen? Bovendien worden in deze cijfers recente veranderingen in onze maatschappij ook nog eens onvoldoende weergegeven: gezinsrollen worden steeds minder traditioneel, vaders maken steeds meer gebruik van hun recht op een papa-dag, het aandeel van allochtone kinderen dat hoger onderwijs volgt stijgt en vrouwen emanciperen.

 

Vooral jonge mensen

Resumerend kunnen we dus stellen dat de vraag hoeveel een menselijk lichaam waard is niet concreet beantwoord kan worden. Wél kunnen we, zeer kort door de bocht, concluderen dat bij de huidige schade-beoordeling-methoden de meeste financiële waarde wordt toegekend aan het lichaam van een blanke jonge man. Met name bij mensen op jonge leeftijd zijn er duidelijke verschillen in benadering van de zaak door verzekeringsmaatschappijen. In kringen van aansprakelijkheidsrecht gaan dan ook -weliswaar met mondjesmaat- stemmen op om de wijze van schadebeoordeling radicaal om te gooien. Geen beoordeling meer aan de hand van persoonlijke omstandigheden, maar een abstracte beoordeling, door bijvoorbeeld een modaal inkomen als maatstaf te nemen.
Echter, zover is het nu helaas nog niet en zult u als letselschade slachtoffer nog steeds te maken hebben met de huidige letselschadebeoordelingsmethoden. Schakel daarom altijd een ervaren letselschade advocaat in om te zorgen dat u de vergoeding krijgt waar u wérkelijk recht op heeft.

Waarde menselijk lichaam in letselschade termen
3 (60%) 2 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten