Letsel opgelopen door het toedoen van een ander?

U weet niet hoe u schadevergoeding kunt eisen?
Lees hier de beste tips om uw eventuele schade te claimen.

Letsel of Letselschade?

Letsel of letselschade is lichamelijke en/of geestelijke schade ten gevolge van een ongeval door toedoen van een derde partij. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verkeersongevallen, medische fouten, mishandeling, ongevallen tijdens het sporten of arbeidsongevallen. Deze schade kan lichamelijk maar ook geestelijk (immaterieel) zijn. Een goede letselschade advocaat helpt u alle kosten betreffende uw letselschade uitkering op de veroorzaker te verhalen. Ook de verborgen kosten, lees hierover meer.

 

Kosten ten gevolge van een ongeval

Bij letselschade kan van diverse schadeposten sprake zijn. In de regel geldt dat alle kosten die ten gevolge van het ongeval moeten worden gemaakt, in aanmerking komen voor schadevergoeding. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie vóór en de situatie ná het ongeval. Vaak blijkt de schade groter dan u op het eerste gezicht zult denken.

LetselMateriële en immateriële schade

Materiële schade omvat alle schade die in geld valt uit te drukken. In tegenstelling tot wat het begrip doet vermoeden kan het ook betrekking hebben op schade aan personen. Zaken als inkomensschade en medische kosten kunnen ook worden uitgedrukt in geld.
Deze direct zichtbare schade is veelal eenvoudig aan te tonen.
Immateriële schade is minder eenvoudig aanwijsbaar. Het betreft hier de schade die voortkomt uit geestelijke pijn. Dit gemis, verdriet of verlies van levensvreugde is niet eenvoudig uit te drukken in geld. Een letselschade advocaat kan u helpen álle kosten op de veroorzaker van het ongeval te verhalen. Óok de kosten waar u zelf misschien niet aan zou denken.

Medische kosten

Na een ongeluk waarbij letselschade hebt opgelopen zult u te maken krijgen met medische kosten. Hoewel veel van deze kosten zullen worden vergoed door uw zorgverzekering zult u waarschijnlijk ook geconfronteerd worden met kosten waarvoor u niet verzekerd bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • het eigen risico van de zorgverzekering
 • fysiotherapie
 • geestelijke bijstand
 • kosten voor het verblijf in het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • extra kosten verbonden aan het verblijf in het ziekenhuis; huren tv, telefoonkosten etc.
 • kosten voor het huren of kopen van medische hulpmiddelen.

 

Inkomensverlies

Daar u gedurende korte of langere tijd niet in staat bent te werken krijgt u te maken met verlies van inkomen. Hierbij moet niet alleen naar de gevolgen op korte termijn worden gekeken, maar ook naar de toekomst.

 • bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt?
 • bent u niet meer in staat (over) te werken?
 • heeft het ongeval uw carrièrekansen beperkt?
 • heeft uw pensioenopbouw schade geleden?

 

Studievertraging of -achterstand

Een ongeval kan er toe leiden dat uw studie ernstig vertraagd raakt of in ernstige gevallen zelfs helemaal moet worden stopgezet. Deze studievertraging of studieachterstand kan niet gevolgen op korte termijn maar ook voor uw toekomst hebben. Zaken die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 • studiekosten (collegegeld, examengeld, leermiddelen etc.)
 • het later betreden van de arbeidsmarkt, dus inkomensderving
 • hogere kosten studiefinanciering.

 

Economische kwetsbaarheid

Economische kwetsbaarheid is een schadepost die vaak pas op de langere termijn ontstaat en zichtbaar wordt. Door de opgelopen letselschade bent u kwetsbaar geworden op de arbeidsmarkt. Inschatting van letselschade is erg moeilijk, daarom wordt in sommige gevallen een voorbehoud gemaakt. Wanneer de schade zich daadwerkelijk voordoet kan deze alsnog worden geclaimd.

Zaken waarvoor schadevergoeding kan worden geclaimd:

 • uw kansen om een nieuwe baan te vinden zijn beperkt door het ongeval
 • uw carrièrekansen zijn verkleind door het ongeval.

 

Inkomensverlies of verlies verdienvermogen

Wanneer u door uw letsel geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt dan dient de aansprakelijke partij alle hieruit voortkomende kosten te vergoeden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • uw loon wordt door uw werkgever teruggebracht tot zeventig procent
 • de vaste vergoedingen voor overwerk worden niet meer betaald
 • studiekosten worden niet meer vergoed
 • de jaarlijkse bonus wordt niet meer uitgekeerd
 • uw carrièrekansen zijn verminderd.

 

Zelfstandigen

Wanneer u als zelfstandig ondernemer letselschade oploopt kan dit enorme consequenties voor u hebben. Zowel het inkomen als de continuïteit van het bedrijf kunnen in het geding komen. De kosten lopen door, u verliest wellicht klanten en mischien bent u gedwongen extra hulpkracht in te huren. Om de schade vast te stellen wordt onder meer gekeken naar de financiële gevolgen (door het beoordelen van de financiële administratie), de toekomstverwachting en brancheontwikkelingen. Voor zelfstandigen is het dan ook zeker aan te bevelen een goede rechtsbijstandverzekering af te sluiten

 

Verlies aan zelfwerkzaamheid

U bent ten gevolge van uw letsel niet meer in staat bepaalde klussen zelf te doen. U bent gedwongen hier hulp voor in te kopen. Alle extra kosten die u hiervoor moet maken komen in aanmerking voor schadevergoeding.

Enige voorbeelden:

 • schilderwerk aan de woning
 • overige klussen in en om de woning
 • tuinonderhoud.

 

Huishoudelijke hulp

U bent na een ongeval niet meer in staat huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. U bent beperkt geraakt in bepaalde, of misschien zelfs wel alle huishoudelijke taken. U bent gedwongen huishoudelijke hulp in te schakelen. De kosten voor deze schadepost komen in aanmerking voor vergoeding. Hierbij is het niet noodzakelijk dat dit een professionele huishoudelijke hulp betreft. Ook voor het inschakelen van familieleden of kennissen (al dan niet betaald) wordt een vergoeding voor de werkzaamheden betaald. Bij huishoudelijke hulp hoeven geen facturen of bonnetjes overlegd te worden.

 

Kosten zonder nut

Wanneer er sprake is van uitgaven die u heeft gemaakt vóór uw ongeval, maar waarvan u na het ongeval geen nut meer ondervindt spreken we van kosten zonder nut. Kosten die u niets meer opleveren maar u desalniettemin dient te betalen.

Enige voorbeelden:

 • een abonnement bij een sportschool
 • een geboekte vakantie
 • tickets voor een evenment
 • de huur van uw woning.

 

Inkomsten uit zwart werk

Een bijzondere kostenpost is ‘Inkomsten uit zwart werk’. Hoe vreemd het ook moge klinken: misgelopen inkomsten uit zwart werk komen in aanmerking voor een vergoeding. In bepaalde beroepsgroepen is het niet ongebruikelijk dat in vrije tijd wordt bijgeklust. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke aanvulling op het inkomen.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient wél bewijs te worden geleverd dat er zwarte inkomsten waren, maar hoeft er geen uitgebreide administratie overlegd te worden.

 

Wettelijke rente

Wettelijke rente is een percentage dat door de aansprakelijke partij over het bedrag aan letselschade vergoeding dient te worden betaald. De ingangsdatum is de dag waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Op het moment van uitkering dient de wettelijke rente samen met de letselschade vergoeding aan het slachtoffer te worden overgemaakt.
Wordt er bijvoorbeeld zes maanden na het ongeval uitgekeerd, dan zal dienovereenkomstig zes maanden wettelijke rente verschuldigd zijn.

 

Toekomstschade

Wanneer een letselschadezaak wordt afgerond zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer een eindtoestand is bereikt en de toekomstige schade vaststaat, dan kan een eenmalige uitkering volgen waarbij alle te verwachten schade wordt afgekocht.
Is het echter onduidelijk welke kosten uw letsel in de toekomst nog met zich mee zullen brengen, dan kunt u ook aangeven hier niet mee akkoord te gaan. In dit geval kan tot een regeling voor toekomstschade onder voorbehoud worden vastgelegd.

 

Smartegeld

Een immateriële schadevergoeding of smartengeld is een compensatie voor het leed dat u heeft moeten doorstaan.

Denk hierbij aan:

 • verlies van levensvreugde
 • aantasting in de persoon
 • pijn
 • verdriet
 • schaamte
 • slapeloze nachten.

Bij de berekening van smartengeld worden onder meer de volgende factoren in overweging genomen:

 • de aard van het letsel
 • de ernst van het letsel
 • uw leeftijd
 • uw geslacht.

 

Rechtsbijstand

De kosten voor rechtsbijstand vormen een onderdeel van de schadeclaim en dienen vergoed te worden door de aansprakelijke partij. De kosten voor rechtsbijstand vloeien immers voort uit het ongeval. Voorwaarde voor vergoeding is echter wel dat de aansprakelijkheid én het verband tussen de schade en het ongeval vaststaat.

 

WAO/WIA Voorbehoud en belastinggarantie

Vaak wordt een vergoeding vastgesteld op basis van de uitkering die het slachtoffer heeft tijdens de afwikkeling van de zaak. De verantwoordelijke partij is verplicht u het recht te geven terug te komen op de zaak wanneer u in de toekomst uw uitkering kwijtraakt.
U bent geen belasting verschuldigd over de schade-uitkering: het bedrag wordt netto uitgekeerd. Vraagt u bij de afronding van uw zaak dan ook naar een belastinggarantie. Hier kan beroep op worden gedaan wanneer de belastingdienst bijvoorbeeld ten onrechte toch een aanslag oplegt.

 

Verhuiskosten

Wanneer u na een ongeval genoodzaakt bent om te verhuizen omdat uw woning functioneel niet aanpasbaar is kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de verhuis- en herinrichtingskosten.
Wanneer u bijvoorbeeld in een bovenwoning zonder lift woont en u als gevolg van uw letsel niet meer kunt traplopen zult u niet in deze woning kunnen blijven wonen. De kosten die voortvloeien uit de verhuizing naar aangepaste woonruimte kan op de verantwoordelijke partij worden verhaald.

 

Hulpmiddelen

Wanneer u ten gevolge van letsel genoodzaakt bent bepaalde hulpmiddelen aan te schaffen en deze middelen niet worden vergoed door de overheid kunt u de kosten hiervoor claimen bij de verantwoordelijke partij.

Aanpassingen auto

Bij bepaalde vormen van letsel kan het besturen van een auto problemen met zich meebrengen. Sommige van deze problemen kunnen met enige aanpassingen aan de atuo verholpen worden, maar in enkele gevallen is het niet mogelijk de auto geheel functioneel aan te passen. In dat geval bent u misschien genoodzaakt een nieuwe, geheel aangepaste auto te kopen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn onder bepaalde voorwaarden.

 

Informatie inwinnen bij een letselschade advocaat

Of u recht heeft op een schadevergoeding bij één of meerdere bovenstaande onderwerpen is vaak moeilijk te bepalen. Het is dan ook aan te raden informatie in te winnen bij een letselschade advocaat, deze kan u verder helpen met uw vragen. Ook kan hij u desgewenst doorverwijzen naar een specialist op het gebied van uw probleem.

 

Uw letselschade indicatie in enkele stappen

Snel weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?

Beantwoord onderstaande vragen en onze letselschade specialisten geven per omgaande uitsluitsel.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

1. Welk type letsel heeft u opgelopen?

2. Hoe lang geleden heeft u dit letsel opgelopen?

3. Is er een partij aansprakelijk gesteld?
JaNee

4. Zo ja, heeft deze aansprakelijkheid erkend?
JaNee

5. Is er een rechtsbijstandverzekering?
JaNee

6. Is er een belangenbehartiger?
JaNee

7. Heeft U een voorschot ontvangen?

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op uw aanvraag en worden niet voor marketing en/of andere doeleinden ingezet.

Letsel of letselschade: wat kunt u claimen?
5 (100%) 2 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten