Heeft u recht op een letselschadevergoeding of smartegeld?

Schadevergoeding of smartegeld

Smartegeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, is een financiële tegemoetkoming voor geleden emotionele en psychische schade. Psychisch en emotioneel letsel is moeilijk moeilijk meetbaar, dus ook moeilijk aantoonbaar. Hoe kan psychisch en emotioneel leed dat iemand is aangedaan berekend worden?

Psychische schade

Vaak worden de emotionele en psychische aspecten bij een ongeval of ernstige gebeurtenissen onderschat. De aandacht zal in de meeste gevallen in eerste instantie vooral uitgaan naar de lichamelijke klachten en het herstel. Toch kunnen psychische en emotionele klachten, ontstaan door een ongeval, grote impact op uw leven hebben. De klachten kunnen er toe leiden dat u niet meer in staat bent te functioneren als u voorheen deed. Deze klachten behoren ook tot de letselschade en het daarbij behorende smartegeld of schadevergoeding. Het is aan te raden bij psychische klachten ten gevolge van een ongeval professionele hulp, zoals bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog, in te schakelen.

Immateriële schade

Bij immateriële schade kan zowel van lichamelijke als psychische klachten sprake zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan blijvende lichamelijke beperkingen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt, zichtbare littekens, angstklachten, gevoelens van verdriet maar ook het verliezen van uw werk omdat u niet meer kunt functioneren als voorheen. Dit zijn zaken die niet in bedragen zijn uit te drukken. Daarom is de belangrijkste functie van schadevergoeding of smartegeld dan ook het verkrijgen van genoegdoening/erkenning door het slachtoffer en kan het een hulpmiddel zijn bij de verwerking. Om uw kans op toewijzing van smartengeld te verhogen is het belangrijk dat u uw lichamelijke en/of psychische schade zo goed mogelijk aan kunt tonen.

Smartegeld of schadevergoeding berekenen

Er bestaat geen standaardformule om de hoogte van het smartegeld vast te stellen. De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw letsel en de gevolgen hiervan op uw persoonlijke situatie, uw dagelijks leven. Daarnaast kijkt de rechter naar de hoogte van uitgekeerde bedragen in eerdere letselschadezaken die vergelijkbaar zijn met de uwe. De ANWB geeft driejaarlijks de Smartengeldgids uit, waarin rechterlijke uitspraken op het gebied van smartegeld of schadevergoeding zijn verzameld.

Bij de bepaling van de hoogte van de uit te keren schadevergoeding wordt een groot aantal factoren in overweging genomen.
Onderstaand treft u een uitgebreid overzicht aan van zaken die bij de beoordeling van de schade worden meegenomen.

 • wat is de aard, ernst en draagwijdte van het ongeval
 • wat is de aard, ernst en duur van het letsel
 • wat is de leeftijd van het slachtoffer
 • betreft het slachtoffer een man of vrouw (dit kan bijvoorbeeld bij cosmetisch letsel een rol spelen)
 • wat is de duur van de herstelperiode
 • wat is de duur van het leed
 • wat is de mate van invaliditeit van het slachtoffer
 • kan er verslechtering van de situatie verwacht worden
 • bestaat de noodzaak tot verhuizing of woningaanpassing
 • wat is de eindsituatie: is er sprake van blijvende klachten en/of beperkingen
 • zijn er gevoelens van angst en/of onveiligheid
 • in hoeverre heeft het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel de levenskwaliteit aangetast
 • bestaat er een relatie tussen het letsel en het beroep van het slachtoffer (heeft het letsel invloed op het uitvoeren van het beroep)
 • in hoeverre heeft het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel invloed op het al dan niet kunnen verrichten van arbeid en/of gemis van carrièrrekansen
 • in hoeverre heeft het ongeval en het daaruit voortvloeiend letsel invloed op de mogelijkheid te studeren
 • in welke mate is het slachtoffer zich bewust van diens letsel en beperkingen
 • wat was de medische conditie van het slachtoffer op het moment dat het ongeval plaatsvond
 • heeft de verantwoordelijke partij een verzekering of dient deze zelf de kosten te betalen

 

PTSS: shockschade

Bij psychische schade valt een onderverdeling te maken in ‘affectieschade’ en ‘shockschade’. Bij affectieschade is sprake van verdriet dat men heeft ten gevolge van het verliezen van een dierbare. Shockschade, ook wel schrikschade genoemd, is psychische schade die iemand oploopt door een schokkende ervaring. Wanneer een psychiater vaststelt dat er sprake is van een ziektebeeld als het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een vergoeding in de vorm van smartengeld. Realiseert u zich hierbij echter dat het hier niet gaat om gevoelens van somberheid of verdriet: het gaat hier om een psychiatrisch erkend ziektebeeld.
De Hoge Raad heeft vastgesteld dat bij de vaststellling van shockschade aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan:

 • er is sprake van een ernstig ongeval waarbij een persoon gedood is of ernstig gewond is geraakt
 • er is sprake van eigen waarneming van het ongeval, of de rechtstreekse confrontatie met de gevolgen hiervan
 • er is geestelijk letsel opgetreden ten gevolge van de emotionele schok door de waarneming of confrontatie
 • met name wanneer er sprake is van een nauwe band of relatie met het slachtoffer zal zich geestelijk letsel voordoen

 

Wettelijke rente en belasting

U kunt vanaf de dag dat het ongeval plaatsvindt aanspraak maken op schadevergoeding of smartegeld. Vanaf deze dag bestaat er ook aanspraak op wettelijke rente. Zodra over de hoogte van de schadevergoeding overeenstemming bestaat wordt over het totaalbedrag wettelijke rente berekend. Omdat het vaak jaren kan duren voordat een medische eindtoestand is bereikt kan hier soms nog een aanzienlijk bedrag uit voortvloeien.
Over een schadevergoeding voor immateriële schade hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. De bedragen die uitgekeerd worden zijn nettobedragen. Een smartegeld uitkering wordt door de belastingdienst niet als inkomsten gezien. Daarnaast is de schadeloosstelling een persoonsgebonden uitkering en wordt daarom dan ook niet meegenomen in de huwelijkse boedel.

 

Recht op smartegeld?

Of er naast een schadevergoeding voor materiële schade ook smartegeld kan worden toegekend hangt dus helemaal af van de medische gesteldheid van een slachtoffer en de eventuele (permanente) gevolgen. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan u in een eerste gesprek (dit is in sommige gevallen gratis) aangeven wat de juridische mogelijk- of onmogelijkheden zijn in uw zaak. Om uw medische toestand, de eventuele (blijvende) gevolgen en de hiermee samenhangende schadeposten te beoordelen maakt de letselschade advocaat gebruik van een medisch adviseur.

Weten waar u staat?
Wanneer u onze Letselschade test 2016 invult krijgt u direct een beeld van uw kans op schadevergoeding.

 

 

Schadevergoeding of smartegeld heeft u er recht op?
5 (100%) 3 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten