Zwaar lichamelijk of geestelijk letsel na mishandeling?

Hoe nu verder?

Zwaar lichamelijk of geestelijk letsel na mishandeling opgelopen? Iedereen kan met letselschade door mishandeling te maken krijgen. Geweldsdelicten komen voor in alle lagen van de samenleving. Soms zelfs resulterend in zwaar psychisch of zwaar lichamelijk letsel. In tegenstelling tot de meeste andere letselzaken gaat het in het geval van mishandeling niet om een ongeluk. Bij geweldsdelicten wordt de handeling in de meeste gevallen opzettelijk gepleegd. Een ander groot verschil met bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten is dat er bij geweldsdelicten geen verzekeringsdekking bestaat. De toegebracht schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

 

Ontwrichting van het leven

We spreken van een geweldsdelict wanneer, in welke vorm dan ook, opzettelijk geweld wordt gebruikt waardoor een slachtoffer psychisch of lichamelijk letsel na mishandeling oploopt. Alle vormen van schade komen bij mishandeling voor: van een bloedneus tot zeer zwaar lichamelijk letsel na mishandeling als een hersenbeschadiging of dwarslaesie. Ook de psychische schade ten gevolge van mishandeling is veelal erg groot: letsel na mishandeling ontwricht vaak het leven van een slachtoffer. Slachtoffers krijgen vaak te maken met lichamelijke en psychologische gevolgen die met name op het emotionele vlak soms pas op de lange termijn duidelijk worden.

Er bestaan vele soorten van mishandeling, enige veel voorkomende vormen zijn:

 • Aanzetten tot zelfmoord
 • Bedreiging
 • Dood door schuld / doodslag / moord
 • Gewapende overval
 • Huiselijk geweld
 • Kinder-mishandeling
 • Lichamelijke mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg
 • Openlijke geweldpleging
 • Psychische mishandeling
 • Stalking
 • Vernieling.

Sociale en demografische kenmerken

De emotionele gevolgen die slachtoffers van misdrijven met letsel na mishandeling ondervinden hangt niet alleen samen met de ernst van de mishandeling, maar ook met sociale en demografische kenmerken. Vrouwelijke slachtoffers van geweldsmisdrijven ondervinden vaker ernstige emotionele problemen dan mannelijke slachtoffers. Oudere mensen meer dan jongere mensen en alleenstaanden meer dan samenwonenden. Klachten kunnen zich op allerlei manier uiten, denk hierbij bijvoorbeeld aan slapeloosheid, nachtmerries, angst, verdriet, straatvrees, hyperventilatie of depressieve gevoelens.

 

Aangifte doen bij zwaar letsel na mishandeling

Wanneer u het slachtoffer bent van (zwaar) letsel na mishandeling is het zaak hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie. Er zal u worden gevraagd een verklaring af te leggen, waarna deze op papier gezet wordt. Controleert u of deze verklaring correct en compleet is. Natuurlijk kunt u zaken die u later te binnen schieten altijd nog melden bij de politie. Bewaar de kopie van uw aangifte voor bijvoorbeeld de verzekering.

Redenen om aangifte te doen:

 • Uw verklaring helpt de politie de dader op te sporen
 • Uw verklaring kan u een gevoel van rechtvaardiging geven
 • Uw officiële verklaring kan u helpen bij het verhalen van de schade op de dader
 • Uw verklaring kan er voor zorgen dat hetgeen u overkomen is een ander niet overkomt.

 

Vervoegen

Nadat u aangifte van mishandeling heeft gedaan zal het Openbaar Ministerie beslissen of een verdachte vervolgd zal worden. U kunt als slachtoffer van letsel na mishandeling tijdens het strafproces om schadevergoeding of smartengeld vragen. U kunt dit schriftelijk doen door middel van een zogenaamd ‘voegingsformulier‘. De benaming ‘voegen’ verwijst naar het feit dat u zich als het ware ‘voegt’ in het strafproces. Het formulier wordt u toegestuurd zodra de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. U kunt eventueel een letselschade advocaat of juridisch medewerker vragen u te helpen bij het voegen. Op de site van de Rijksoverheid kunt u uitgebreide informatie over het slachtofferbeleid in Nederland vinden.
Als slachtoffer in een proces heeft u bepaalde wettelijke rechten.

Enige voorbeelden van deze wettelijke rechten:

 • U heeft het recht om juist bejegend te worden door alle betrokken instanties
 • U heeft recht op informatie: wanneer u heeft aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces dan dient u alle relevante informatie te ontvangen. Zo zal de politie u bijvoorbeeld op de hoogte moeten brengen wanneer de verdachte wordt aangehouden
 • U heeft spreekrecht: tijdens de rechtzaak heeft u het recht om te vertellen wat de lichamelijke en/of psychische gevolgen van de mishandeling zijn. U kunt dit eventueel ook schriftelijk doen.

 

Om te kunnen voegen in een strafproces dient er voldaan zijn aan enkele voorwaarden:

 • De verdachte dient bekend te zijn
 • De verdachte dient gedagvaard te zijn voor het strafbare feit
 • De verdachte dient voor het strafbare feit voor te komen bij de rechter
 • De letselschade dient te zijn ontstaan door het strafbare feit
 • De schade dient eenvoudig en rechtstreeks te zijn
 • De schade mag niet al eerder aan u vergoed zijn
 • De verdachte dient veroordeeld te worden door de rechter
 • De verdachte dient 14 jaar of ouder te zijn.

Voegen is een wijze om relatief eenvoudige schade op een dader te verhalen. Het betreft hier een soort van procedure binnen een procedure. Hierdoor kan uw schade niet diepgaand behandeld worden. Wanneer de pleger wordt veroordeeld kan de rechter een verplichting tot schadevergoeding opleggen. Wordt de pleger echter niet veroordeeld, dan kan er uiteraard geen plicht tot het betalen van een vergoeding opgelegd worden. Wanneer de rechter de zaak inhoudelijk heeft beoordeeld en heeft afgewezen bestaat er ook geen mogelijkheid meer naar de civiele rechter te stappen. De zaak is hiermee afgedaan.

 

Civiele procedure

Wanneer er in uw geval sprake is van een ingewikkelde schadezaak kan het verstandig zijn om van voegen af te zien. Bijvoorbeeld wanneer er nog geen medische eindtoestand bestaat en onduidelijk is hoe uw toekomst er uit zal gaan zien. In dat geval kunt u kiezen voor een civiele procedure. Wanneer de dader, ondanks zijn verdediging door de rechter is veroordeeld dan geldt deze veroordeling in een civiele procedure als dwingend bewijs. Dit wil dus zeggen dat de verantwoordelijkheid in beginsel vast ligt. Houd er bij een civiele procedure echter wel rekening mee dat u zelf alle kosten (advocaat, deurwaarders, griffierechten etc.) dient te betalen. Een gerechtelijk vonnis verjaart pas na 20 jaar, dus een vonnis uit een civiele procedure geeft u 20 jaar de kans om de schadevergoeding te innen bij de dader. Wanneer u deze verjaring stuit is het in de praktijk zelfs mogelijk deze periode te verlengen.

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wanneer u zwaar lichamelijk letsel na mishandeling heeft opgelopen en vervoeging of een civiele procedure geen optie is kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een overheidsinstantie en maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie. Het fonds geeft financiële steun aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf waardoor ze ernstig letsel hebben opgelopen. De uitkering voor materiële schade bedraagt maximaal € 22.700,- en voor immatriële schade (smartengeld) bedraagt maximaal € 9.100,-.

De voorwaarden om een beroep op het Schadefonds te kunnen doen zijn:

 • U bent slachtoffer, nabestaande of getuige van een geweldsmisdrijf waarbij u of het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen
 • Er dient sprake te zijn geweest van een ernstig geweldsmisdrijf (bijvoorbeeld een mishandeling, diefstal met geweld of verkrachting )
 • U heeft zwaar lichamelijk letsel of psychische schade opgelopen
 • U bent zelf niet (mede-) schuldig aan het misdrijf
 • Het misdrijf dient in Nederland te zijn gepleegd
 • Er dient sprake te zijn van opzet
 • U dient binnen drie jaar na het misdrijf een aanvraag voor schade in te dienen.

Enige situaties waarin u een beroep kunt doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven :

 • Bij diefstal met geweld
 • Bij een straatroof
 • Bij verkrachting
 • Bij huiselijk geweld
 • Bij stalking

Voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven is het niet van belang of de dader is aangehouden of veroordeeld. U dient echter, bijvoorbeeld aan de hand van een aangifte, wél aan te tonen wat u precies is overkomen. U kunt hier ook getuigenverklaringen of medische gegevens voor gebruiken. Belangrijk is ook dat er sprake is van opzet; er moet een dader zijn en er mag geen sprake zijn van een ongeluk. Daarnaast dient het letsel dat u heeft opgelopen zwaar lichamelijk letsel of zwaar psychisch letsel te zijn. Van zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld sprake in het geval van hersenletsel, het verlies van een oog, langdurig herstel, blijvende invaliditeit etc. Daarnaast mag u niets te verwijten zijn: u mag geen schuld hebben aan hetgeen u is overkomen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal dan ook een onderzoek instellen of u medeschuldig bent.
Voorbeelden van verwijtbaar gedrag van het slachtoffer:

 • Het slachtoffer heeft als eerste geweld gebruikt
 • Het slachtoffer heeft de dader uitgedaagd
 • Het slachtoffer heeft welbewust de situatie opgezocht.

Na uw aanvraag zal het Schadefonds een onderzoek instellen, waarbij u zelf in de gelegenheid wordt gesteld ontbrekende informatie aan te vullen. Ook kan het Schadefonds informatie opvragen bij politie, uw werkgever, uw medisch behandelaar of een andere betrokken partij in uw zaak. Voor het opvragen van uw medische gegevens dient u overigens toestemming te verlenen: het opvragen van medische gegevens is niet mogelijk zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Slachtofferhulp Nederland

Mishandeling kan een leven ontwrichten. Niet alleen de lichamelijke klachten, maar ook de psychische gevolgen kunnen een enorme impact hebben op iemands leven. Slachtoffers van geweldsdelicten krijgen vaak te maken met angstgevoelens, slapeloosheid en nachtmerries. Vaak wordt de traumatische ervaring meermaals herbeleefd. Gelukkig zijn de meeste slachtoffers binnen een half jaar zo ver dat ze hun leven weer kunnen oppakken en door kunnen gaan met wat ze deden voordat de gebeurtenis plaats vond. Maar helaas zijn er ook talloze slachtoffers die niet meer in staat zijn de draad van hun leven op te pakken. Het ene slachtoffer is het andere niet. En de ene mishandelingszaak is ook de andere niet. Belangrijk is dat een slachtoffer hulp zoekt. Wanneer u slachtoffer bent van mishandeling kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland: Slachtofferhulp biedt slachtoffers van mishandeling gratis praktische, juridische en emotionele ondersteuning.

Uw letselschade indicatie in enkele stappen

Snel weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?

Beantwoord onderstaande vragen en onze letselschade specialisten geven per omgaande uitsluitsel.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

1. Welk type letsel heeft u opgelopen?

2. Hoe lang geleden heeft u dit letsel opgelopen?

3. Is er een partij aansprakelijk gesteld?
JaNee

4. Zo ja, heeft deze aansprakelijkheid erkend?
JaNee

5. Is er een rechtsbijstandverzekering?
JaNee

6. Is er een belangenbehartiger?
JaNee

7. Heeft U een voorschot ontvangen?

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op uw aanvraag en worden niet voor marketing en/of andere doeleinden ingezet.

Zwaar lichamelijk of geestelijk letsel na mishandeling
5 (100%) 1 vote

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten