‘No cure no pay’,

Het ‘no cure no pay’ principe wordt door verschillende letselschade-advocatenkantoren aangeboden. Maar is dat ook altijd goedkoper?

 

Voorzichtigheid gewenst

Voorzichtigheid is hier gewenst. In sommige gevallen is sprake van dubbele verdiensten door de ‘no cure no pay’ advocaat. Er wordt dan een riante vergoeding van de cliënt gevraagd die in mindering wordt gebracht op de toegewezen schadevergoeding, terwijl daarnaast ook nog de ‘uurtje-factuurtje‘ nota wordt ingediend.

In dat geval declareert de advocaat dubbel en betaalt u dus uiteindelijk veel meer. Het is dus belangrijk om meerdere gesprekken met advocaten te hebben en goed in te schatten hoe groot uw kans is om de zaak te winnen. Het kan uiteindelijk veel interessanter voor u zijn om een advocaat te nemen die u gewoon naar uurtarief betaalt voor zijn/haar diensten.

 

Uitleg op Wikipedia:

Sommige letselschadebureaus werken op basis van no cure no pay en ontvangen daarna op basis van het ‘no cure no pay-contract’ met de cliënt (het letselschadeslachtoffer) een honorarium dat is gebaseerd op een percentage van de schadevergoeding van het slachtoffer.

Hierover is via de media al discussie ontstaan, omdat een letselschadekantoor zijn werkzaamheden op grond van art. 6:96 BW rechtstreeks in rekening kan brengen bij de aansprakelijke partij (de verzekeraar) nadat deze de aansprakelijkheid heeft erkend. En wanneer een letselschadekantoor ook nog eens een honorarium van het letselschadeslachtoffer (als percentage van diens schadevergoeding) ontvangt, noemt men dit dubbel declareren. Lees meer

 

Uittreksel Burgerlijk Wetboek:
Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 1: Verbintenissen in het algemeen
Afdeling 10: Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
Artikel 96
 1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
 2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing zijn.
 4. In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.
 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vergoeding van kosten als bedoeld in lid 2 onder c. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval mist artikel 241, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing .
 6. De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81 , onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
 7. Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.

 

Uw letselschade indicatie in enkele stappen

Snel weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding?

Beantwoord onderstaande vragen en onze letselschade specialisten geven per omgaande uitsluitsel.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

1. Welk type letsel heeft u opgelopen?

2. Hoe lang geleden heeft u dit letsel opgelopen?

3. Is er een partij aansprakelijk gesteld?
JaNee

4. Zo ja, heeft deze aansprakelijkheid erkend?
JaNee

5. Is er een rechtsbijstandverzekering?
JaNee

6. Is er een belangenbehartiger?
JaNee

7. Heeft U een voorschot ontvangen?

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een reactie op uw aanvraag en worden niet voor marketing en/of andere doeleinden ingezet.

Letselschade advocaat ‘no cure no pay’
5 (100%) 1 vote

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten