Schadevergoeding bij vermijdbare medische fouten

Alhoewel de gezondheidszorg in Nederland op een hoog niveau staat, wijst onderzoek uit dat jaarlijks toch ongeveer 40.000 mensen letsel oplopen als gevolg van vermijdbare medische fouten. Het verhalen van schade is een gecompliceerd en langdurig traject. De bewijslast voor een schadevergoeding ligt bij de patiënt, welke doorgaans niet op de hoogte is van de medische voorschriften en procedures én daarnaast vaak ook niet thuis is in de medische terminologie.

 

Inspanningsverplichting en resultaatsverplichting

Op een medisch zorgverlener rust op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst een zogenaamde inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat de behandelaar verplicht is u de best mogelijke zorg te bieden, waarbij hij zich naar beste kunnen dient in te spannen.Omdat het in de gezondheidszorg echter niet mogelijk is te allen tijde een vooraf bepaald resultaat te leveren bestaat er geen resultaatsverplichting.

 

Slachtoffer

Bent u van mening dat u slachtoffer bent geworden van een ongewenst gevolg van een medische behandeling dan is het zinvol een gesprek aan te gaan met de hulpverlener. U mag verwachten dat uw vragen serieus en duidelijk beantwoord worden. Gebeurt dit niet dan is het voor u ook niet mogelijk te beoordelen of er medische fouten zijn gemaakt. Het is in dat geval zinvol inzage te vragen in uw medische gegevens en een second opinion aan te vragen.

 

Medische fouten of complicaties

Vaak is niet evident of de ongewenste gevolgen van een behandeling te wijten zijn aan vermijdbare medische fouten door de behandelend arts, of dat deze veroorzaakt zijn door complicaties. Wanneer duidelijk is dat een behandeling volledig juist is uitgevoerd, maar desalniettemin klachten ontstaan tijdens of na de behandeling is er sprake van een complicatie en valt de behandelaar niets te verwijten. In dit geval kunt u dan ook geen schadevergoeding verwachten.
Indien er echter sprake is van letsel door vermijdbare en verwijtbare medische handelingen, dan spreekt men van medische fouten en heeft u recht op schadevergoeding. In dit geval dient het aanbeveling een juridisch expert in te schakelen.

 

Redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot

Hoewel de begrippen medische fout en complicatie dus vrij eenvoudig te definiëren zijn, blijkt het in de praktijk moeilijk te bepalen of er al dan niet sprake is van verwijtbare fouten. Een arts kan nooit garanderen dat een ingreep of behandeling tot het gewenste resultaat zal leiden.
In gevallen waarin een gegronde twijfel bestaat over de juiste werkwijze van de zorgverlener zal door een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot bepaald worden of er fouten zijn gemaakt in de behandeling. Deze deskundige -een arts met dezelfde specialisatie- geeft aan hoe de behandeling in de gegeven omstandigheden plaats zou moeten hebben gevonden. Komt de behandelwijze overeen met de wijze waarop deze is uitgevoerd dan valt de behandelend arts geen verwijt te maken. Wijkt de gegeven behandeling echter af van de aanpak van de vakgenoot en is er niet voldoende inspanning geleverd dan is er sprake van medische fouten.
Kort gezegd: er is dus pas sprake van een medische fout in juridische zin wanneer vast komt te staan dat een beroepsgenoot onder dezelfde omstandigheden een beter resultaat zou hebben behaald.

 

Aansprakelijkheid

De behandelend arts kan aansprakelijk worden gesteld voor een ongewenst resultaat van een behandeling wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een verwijtbare medische fout in juridische zin;
 • er moet sprake zijn van schade;
 • er moet een causaal verband bestaan tussen de fout en de schade.

Foutief handelen (onzorgvuldig handelen ten opzichte van de patiënt of zijn naasten) kan uiteenlopende zaken betreffen. Enkele voorbeelden van foutief handelen zijn:

 • een onjuiste of te late diagnose stellen;
 • niet voldoende informatie verstrekken over de behandeling en de mogelijke gevolgen;
 • onvoldoende informatie verschaffen over eventuele alternatieven voor deze behandeling;
 • chirurgische fouten;
 • gebruik van ondeugdelijke materialen;
 • voorschrijven van onjuiste medicatie;
 • het ten onrechte niet doorverwijzen naar een specialist.

 

Materiële en immateriële schade

U kunt twee soorten schade lijden ten gevolge van foutief medisch handelen:

 • materiële schade
 • immateriële schade

Bij materiële schade moet u denken aan kosten die u moet maken als gevolg van het ongewenste resultaat van uw behandeling. Zo kan het nodig zijn dat uw woning wordt aangepast, dat er huishoudelijke hulp wordt ingeschakeld of dat u behoefte heeft aan medische hulpmiddelen. Tevens is het mogelijk dat er een vermindering van inkomen heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunnen er kosten ontstaan waar niet direct mee rekening wordt gehouden; bijvoorbeeld reiskosten van familieleden om u te bezoeken.
Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Dit betreft het leed dat u is aangedaan, de gederfde levensvreugde. De vergoeding hiervoor, smartengeld, is een financiële compensatie voor uw verdriet, pijn of ander verlies van levensvreugde.

 

Wel of niet procederen?

Het voeren van een procedure kan veel kosten met zich meebrengen. Hoewel er tegemoetkomingen bestaan blijft er sprake van een eigen bijdrage. Ook kan het procederen veel spanningen met zich meebrengen en zeer tijdrovend zijn. Succes kan nooit volledig gegarandeerd worden.
Alvorens tot een procedure over te gaan dan is het verstandig uw positie door een expert te laten toetsen. Wordt uw zaak voldoende kansrijk geacht dan staat met vrij grote zekerheid vast dat de door u gemaakte kosten volledig door de tegenpartij zullen worden vergoed.

 

Juridische bijstand

Wanneer blijkt dat uw klachten voortkomen uit het foutief handelen van een arts, en u besluit tot een procedure over te gaan, is het raadzaam u juridisch bij te laten staan. Het is van het grootste belang dat uw aansprakelijkheidsstelling en overige correspondentie op de juiste wijze geformuleerd worden. Een juridisch expert heeft regelmatig te maken met zeer complexe aansprakelijkheidsaanvragen en is volledig thuis op het gebied van schadeberekeningen. Wanneer u er voor zou kiezen om zelf het gehele traject af te handelen is het risico groot dat u zichzelf tekort doet.
Verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen zullen doorgaans alle middelen aanwenden om de aansprakelijkheid af te wijzen. Het toekennen van schadevergoeding heeft niet alleen financiële consequenties, maar zal ook het prestige van het ziekenhuis aantasten. In de praktijk wordt dan ook in meer dan de helft van de schadeclaims de aansprakelijkheid afgewezen.

 

Aanpak

Indien u slachtoffer bent geworden van een medische fout is het erg belangrijk dat u de juiste stappen onderneemt om te voorkomen dat uw claim wordt afgewezen. Na een gesprek met de behandelend hulpverlener te hebben gehad dient u uw medisch dossier op te vragen. Behandelaars zijn verplicht dit te overleggen. Het is raadzaam dit dossier voor te leggen aan een tweede deskundige om de handelwijze van de arts te laten beoordelen en zo een second opinion te verkrijgen.
Overigens is het aanbevelenswaardig één of meerdere getuigen mee te nemen naar de gesprekken met de desbetreffende artsen. Verder is het van belang dat u alle bewijzen van extra gemaakte kosten en gemiste inkomsten bewaart.

 

Medisch tuchtcollege

Hoewel het mogelijk is een klacht bij het medisch tuchtcollege neer te leggen is dit in eerste instantie niet aan te raden. Het bij het tuchtcollege ingediende klaagschrift dient volledig en concreet te zijn, hetgeen de nodige expertise vraagt. Wanneer u als klager de zaak voor het tuchtcollege verliest dan wordt het een vrijwel onmogelijke opgave om bij de civiele rechter nog schade te verhalen. Daarnaast kan het jaren duren voor er een uitspraak is.
Ook is het verstandig te wachten met het indienen van een klacht bij de arts of het ziekenhuis totdat u contact heeft gehad met een juridisch expert. Verzekeringsmaatschappijen zullen hiaten of onvolledigheden in uw verklaringen aangrijpen om de aansprakelijkheid af te wijzen of het aanbod in ieder geval zo laag mogelijk te houden. Wanneer u een ervaren schadeletsel advocaat voor u het woord laat doen voorkomt u dat de verzekeringsmaatschappij zich beroept op onjuiste of onvolledige informatie.

 

Meer weten?

Wilt u weten of uw zaak voldoende kans van slagen heeft? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde letselschade advocaten om te laten beoordelen wat de haalbaarheid van uw zaak is.

Schadevergoeding bij medische fouten?
4.5 (90%) 2 votes

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten